Om oss

UNDEKO AB ÄR EN VÄGLEDANDE KONSULT INOM INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ

Konsult är ett samlingsnamn för experter inom olika områden som möter uppdragsgivarnas skiftande behov med sin unika kompetens. För oss på UNDEKO handlar det om teknik, miljö, projektering, byggledning, tidiga skeden, konstruktion, byggplatsuppföljning, BPU och MKB och mycket mer. Genom att kombinera en bred bas med spetskompetens, täcker vi våra kunders behov. Vi jobbar alltid i nära samarbete med våra uppdragsgivare och genomför våra projekt med stort engagemang, kreativitet och kvalitet. Att vårt verksamhetsledningssystem är ISO certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är en garanti för att våra tjänster alltid levereras med hög kvalitet och med hänsyn till miljö- och arbetsmiljö.

UNDEKO upplevs av många som experter på ”våta jobb”. Detta är sant. Vårt starkaste element är vatten även om vi också rör oss helt naturligt på land. Vi har praktisk erfarenhet från en mängd olika typer av projekt inom infrastruktur – hamnar, kajer, dammar, fiskuppfödning, vägnät, processindustri, kablar, rör, mm. Allt vi jobbar med är klassiska områden inom infrastruktur där vi tillför ett modernt synssätt, framåtblick och en stor respekt för vår miljö, inte minst kulturmiljö. Vi har ett starkt samhällsengagemang och vi vill skapa lösningar som inte bara är bra just idag utan som också aktivt bidrar till en bättre framtid.

Med kreativitet, kvalitet och kunskap visar vi vägen för våra kunder, idag och imorgon.

Välkommen till UNDEKO.

Certifikat