Inspektioner

UNDEKO erbjuder en komplett lösning för inspektioner av marina konstruktioner så som kajer, broar och sjöledningar. Med ett erfaret team av dykare och dykledare garanterar vi en grundlig och säker inspektion. Vår kombination av stor rutin inom dykeribranschen och hög, teknisk kompetens ger dig en pålitlig tjänst du kan lita på. Låt oss hjälpa dig att hålla din marina infrastruktur levande genom en utförlig inventering och en löpande åtgärdsplan. Då kan du fokusera på din kärnaffär. 

Inom vårt team har vi också bred kunskap inom marinbiologi, vilket gör oss till den perfekta partnern även för din marinbiologiska inventering. Med vårt nätverk och kunskap om tillståndsprövningar kan vi hjälpa dig hela vägen genom denna process. Genom att vara involverade på ett tidigt skede är vi med och definierar de speciella utmaningar som måste beaktas för att projektet ska kunna drivas på ett för miljön bästa sättet.