Utbildning

Utbildning inom marina projekt, som sjöledningar, sjökablar och sjöentreprenader, för både entreprenörer och offentliga verksamheter är delar av vårt tjänsteutbud. Vi erbjuder kurser som är anpassade för att ge deltagarna den kunskap och de verktyg som krävs för att hantera dessa specifika områden effektivt och professionellt.

Vårt utbildningspaket innefattar även entreprenadjuridik baserat på våra egna erfarenheter från entreprenörsledet. Detta ger deltagarna möjlighet att få insikt i hur man hanterar juridiska frågor och utmaningar som kan uppstå i samband med projekt och entreprenader.

Våra instruktörer är branschspecialister med lång vana av att arbeta med marina projekt och entreprenader. De kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa deltagarna att utvecklas och få de verktyg de behöver för att vara framgångsrika inom sitt område.