Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik kan vara ett mycket snårigt område för den oinvigde. Därför erbjuder UNDEKO expertis inom entreprenadjuridik för att hjälpa våra kunder att hantera juridiska frågor och utmaningar som kan uppstå i samband med projekt och entreprenader. Vi har mångårig praktik av entreprenadjuridik och har i vårt team erfarna entreprenörer som har jobbat i många år med entreprenadjuridik och AB04 och ABT06.

Vi hjälper våra kunder med allt från att förstå och hantera avtal och kontrakt, till att handskas med konflikter och tvister som kan uppstå i samband med projekten. Vi arbetar nära våra kunder för att slå fast att deras intressen skyddas och att projekten genomförs på ett rättvist professionellt och transparent sätt. Låt oss hjälpa dig att hålla projekten på rätt spår med vår expertis inom entreprenadjuridik.