Mängdberäkning och mängd­reglering AMA, MER

Mängdberäkning och mängdreglering är delar av vårt erbjudande till kund. Dessa områden är av avgörande betydelse för både projektplanering och projektekonomi. Att säkerställa att mängderna och volymerna av material är korrekta, eller om de behöver justeras, är viktigt för att hålla sig inom budgeten samt för att se till att man får rätt betalt enligt uppdraget.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning) och MER (Mät- och ersättningsregler) från både beställarledet och entreprenadsidan. Vi hjälper våra kunder att hantera och förstå AMA och MER, samt att hantera eventuella konflikter mellan beställare och entreprenör.

AMA och MER är viktiga verktyg för att trygga att projekten utförs på ett rättvist och transparent sätt. Vi har den kompetens som krävs för att hjälpa våra kunder att styra rätt i dessa regler och säkra att projekten genomförs enligt gällande standarder och bestämmelser. Vill du hålla projekten på rätt spår och undvik onödiga konflikter? Ta då hjälp av vår expertis inom AMA och MER.