Bygg- och Projektledning

Våra bygg- och projektledare är specialister på att hjälpa uppdragsgivarna att nå sina mål och genomföra sina projekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Vi analyserar våra kunders önskemål och krav för att alltid kunna identifiera vilket resultat kunden verkligen vill ha. Sedan är vi närvarande och tar ansvar för den del av projektet som vi har kommit överens om.

Vi leder och protokollför möten, hanterar frågor inom teknik, tidplan, ekonomi, brand, kvalitet, miljö och säkerhet. Vi har även egen kompetens inom dykeritjänster och dykeriarbeten. Vi ansvarar också för allmänna administrativa frågor under hela byggfasen. Vi samordnar, organiserar och leder projekt mot uppsatta mål och har specialkompetens inom marina områden som sjöledningar, kajer, bryggor och dykeri. Vi håller oss också ständigt uppdaterade med den senaste tekniken och de nya metoder som introduceras.

Vår kombinerade erfarenhet från både beställar- och entreprenadsidan gör att vi kan använda våra kunskaper för att förstå och leda det praktiska arbetet för att nå det önskade slutresultatet.