Tjänster

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ TJÄNSTER VI ERBJUDER

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), projektering, konstruktion, konstruktionsberäkningar, budget och kostnadsuppskattningar, projektledning, flödesberäkningar, rördimensionering, hydrologiska beräkningar, fältinmätning, fältundersökningar, CAD, 3D CAD, ROV, drönare, dykningar, simuleringar, marklov, avtal, bygglov, strandskyddsdispens, Bas-P, Bas-U, uppgradering och utveckling av befintliga anläggningar, materialval, mm.