Projektering

Grunden för ett framgångsrikt projekt är god planering och effektiv projektering. På UNDEKO erbjuder vi projektering för kommuner, entreprenörer och exploatörer. Vi har hög kompetens inom VA och marina projekt. Vi är specialister på sjöledningar, sjökablar, undervattensarbeten, kajer, bryggor och sjöentreprenader. Vi tar fram programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag av hög kvalitet. Vi hjälper också till med geotekniska undersökningar i vatten.

Vi projekterar ditt specialprojekt, som du kanske är osäker på, med hög kompetens och samlad erfarenhet från många projekt. Vi är lyhörda för att tillgodose dina krav och önskemål samtidigt som vi är ett stöd för att du ska känna dig trygg. Vår projektering är alltid utförd med hög kvalitet och våra erfarna ingenjörer och specialister säkerställer att alla relevanta lagar och förordningar följs och att projektet utförs på ett långsiktigt hållbart sätt.