Miljökonsultation

Att erbjuda expertkompetens inom miljö är vårt sätt att hjälpa våra kunder att hålla sina projekt hållbara samt att följa alla gällande miljöregler. I UNDEKOS erbjudande ingår tjänster som miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), tillståndsansökningar, strandskyddsdispenser med mera. Våra medarbetare har lång praktisk erfarenhet av att hantera miljöfrågor inom bygg- och anläggningsprojekt.

I vårt tjänsteutbud ingår även turbiditetsmätning, kontrollprogram, miljösamordning, miljökontroll med mera. Vi hjälper också till med provtagning av mark och vatten för att säkerställa att projekten utförs på rätt sätt. Med vår expertis inom miljö hjälper vi dig att skapa miljömässigt hållbara projekt som utvecklas i samklang med miljön.