Specialkompetens

Specialkompetens är en kombination av grundläggande kunskap och lång praktisk erfarenhet. Våra konsulter har olika bakgrund och därmed olika specialkompetens. Gemensamt för oss alla är att inte tar något för givet. Vi ser till detaljerna och vi försöker tänka utanför boxen. Det gör att vi i många fall hittar lösningar som inte är det första våra uppdragsgivare har tänkt sig men som visar sig vara den bästa vägen att effektivt ta projekten i mål.

Materialkunskap

UNDEKO har mångårig erfarenhet av olika typer av konsult- och entreprenaduppdrag. Vi har samlat en unik kunskapsbas om var och hur olika typer av material kan användas samt om olika materials inre och yttre egenskaper ur såväl funktionella som kvalitativa aspekter.  Denna specialkompetens inom t.ex betong. PE (polyeten), trä och stål är något vi erbjuder våra uppdragsgivare som en del av vårt totala erbjudande.

Avancerad dykning

Avancerad dykning är något man uppnår genom ständigt återkommande utmanande dykuppdrag. Det är ett yrke och ett sätt att leva. Det handlar om att hålla sig i god form samt att ha komplett teoretisk kunskap för att klara de utmaningar som avancerad dykning innebär. UNDEKOs dykare är erfarna yrkesmän som har allt som krävs för att arbeta med avancerad dykning.

Återställande av våtmarker

UNDEKOs konsulter har, som ett av få svenska bolag, genomgått utbildning i återställande av våtmarker. Denna kunskap erbjuder vi nu till våra uppdragsgivare som en unik specialkompetens. Återställande går i stora drag ut på att restaurera markens vattenförhållande genom att få vattnet att röra sig långsammare genom landskapet.

Sjöledningar

Sjöledningar är vardagsmat inom UNDEKO. Vår samlade erfarenhet inom detta område uppgår till tusentals timmar. Vi har den kunskap som krävs för att ta hand om hela ditt sjöledningsprojekt från planering till installation och dokumentation. Vi jobbar med alla typer av ledningar från PE och komposit till stål.

Fiskodlingar

Fiskodling är vattenbruk där man främst odlar fisk avsedd som livsmedel. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO är fiskodling sannolikt världens snabbast växande livsmedelsproduktion. UNDEKO har under flera år arbetat med kunder inom denna bransch. Vi erbjuder att ta ansvar för din anläggning hela vägen från idé fram till produktion. Genom att göra det jobb vi är bäst på kan du fokusera på att göra ditt jobb, odla fisk. Det jobb som du är bäst på.