Byggplatsuppföljning

Byggplatsuppföljning handlar om att säkerställa att ett byggprojekt genomförs enligt framtagna planer, inom rätt tid, till rätt budget och med rätt kvalitet. Det handlar om att vara en närvarande och aktiv ledare på byggplatsen, som ser till att allt fungerar som det ska och att alla problem löses på bästa sätt.

Att ta aktiv del i byggprocessen och se det byggda projektet ta form framför ens ögon ger omedelbar återkoppling på hur ens insats och ledarskap kan påverka och forma projektet i en positiv riktning. Det är också en utmaning där man får använda både teknisk kunskap och problemlösningsförmågor för att hålla projektet på rätt spår.

Byggplatsuppföljning erbjuder möjlighet att arbeta tillsammans i ett team av professionella och kunniga byggare, ingenjörer och arkitekter. Det är en chans att dela erfarenheter och ta till sig viktig kunskap för att ytterligare utveckla sina egna kompetenser och färdigheter.